Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Adsit. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Adsit is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

All materials on this site are protected by copyright and intellectual property laws and are the property of Adsit. Unless stated otherwise, you may access and download the materials located on www.adsit.be only for personal, non-commercial use.

 

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Adsit niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Adsit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

 

Visitors who use this website and rely on any information do so at their own risk.

 

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Adsit geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

 

We are not responsible for the contents or reliability of any other websites to which we provide a link and do not necessarily endorse the views expressed within them.

 

Copyright © Alle rechten voorbehouden - Disclaimer